4 - 5/1 ✨ 6 - 7/1 ✨ 8/1: D-day ✨ 9 - 11/1 * Áp dụng cho ngành hàng LS & LA & CB" />  4 - 5/1 ✨ 6 - 7/1 ✨ 8/1: D-day ✨ 9 - 11/1 * Áp dụng cho ngành hàng LS & LA & CB" />  4 - 5/1 ✨ 6 - 7/1 ✨ 8/1: D-day ✨ 9 - 11/1 * Áp dụng cho ngành hàng LS & LA & CB">  4 - 5/1 ✨ 6 - 7/1 ✨ 8/1: D-day ✨ 9 - 11/1 * Áp dụng cho ngành hàng LS & LA & CB">